Vedtekter og husordensregler

ser du etter vedtekter, husordensregler eller årsmøteprotokoller?

Sameiets vedtekter og vedtak fattet i årsmøtet er førende for styrets arbeid. Disse definerer også opp en del av grensedragningene mellom seksjonseier og sameiet.

Sameiets vedtekter, husordensregler, samt årsmøteprotokoller fra de seneste årene kan du finne på menyfanen "Om oss". Eller klikk på linken under for å bli ført direkte dit: http://web5.herborvi.no/5538/om-oss/nokkelopplysninger-og-dokumenter