Kontaktinformasjon

Styret kan kontaktes via e-post : detgladekvartal1(a)styrerommet.net Styremedlemmer kan kontaktes per telefon i tilfeller som er av mer hastig karakter.

Styret i Det Glade Kvartal 1 brl perioden 2021 - 2022: 

Styreleder


- Petter Svendsby - ansvarlig for HMS, styrets epost, faktura attestant,  grøntområdet, vaktmester, ansvarlig for websider, garasjeanlegg, løpende vedlikehold, faktura godkjenner - tlf 48 44 31 44


Styremedlemmer


- Cecilie Nøring - Utleie boder, dekkhotell, tilgang smørebod/miniverksted, ansvarlig for renhold, heiser, ansvarlig for dørtelefon/merking, - tlf 90 04 08 08


- Marco Andre Wang - ansvarlig for sentralstøvsuger, forsikring, avfallshåndtering, faktura attestant - tlf 913 38 186