1 nov 2018

Vaktmester

Kontakt styret

Ved henvendelser om vedlikehold, utbedring o.l. ta kontakt med styret på

detgladekvartal1@styrerommet.net

Er det saker som virkelig haster må du kontakte en i styret direkte.

Se kontaktinfo under Styret i hovedmenyen.