Endret: 12 sep 2019     Opprettet: 4 des 2017

Strøm

Fra 28. januar er det individuell måling av strøm i Det glade kvartal 1. Dette innebærer at du nå fritt kan velge strømavtale.

Ny strømavtale ble inngått med Entelios (tidligere Los)
Fra 28./29. januar 2019 ble det for enkelhets skyld inngått en felles avtale for alle 82 leiligheter om strømleveranse gjennom Entelios (tidligere Los). Det er fremforhandlet en gunstig avtale gjennom Obos, men den enkelte står nå fritt til å bytte leverandør. 

Spørsmål til fakturaer fra Entelios må rettes til:

Entelios
v/Virander Sharma på tlf 38607266.

Oppsigelse av strømleveranse er den enkeltes ansvar og den aktuelle strømleverandør må informeres. 

Hafslund er netteier i vårt distrikt.