6 okt 2019

Stoppekran

Stoppekranen i leiligheten finner du over dusjen. 
Benytt en skrutrekker og skru opp platen i taket. 
 

Hvor er stoppekrana