Endret: 6 jun 2019     Opprettet: 4 des 2017

Søppelrom

Søppelrommet har flere containere. Disse er beregnet for to typer avfall:

- Husholdningsavfall. Dette er enten matavfall (grønne poser), plastavfall (blå poser) og restavfall (andre poser). Alt søppel skal være pakket i disse posene. Dette tømmes mandag, onsdag og fredag.

- Papp/papir. Dette skal være sammenbrettet, ellers risikerer vi at containeren fylles med veldig mye luft. Papp/papir tømmes mandager.

Lær mer om hvordan du behandler avfallet ditt hos Oslo Kommune.

Det skal ikke settes løsøre-søppel igjen i søppelrommet.

Der lite innbydende for andre hvis man ikke rydder opp etter seg. Vi håper det er mulig å holde orden i dette rommet også, selv om det bare er et søppelrom.